DanceMix

DanceMix tun­ti on tehokas ja haus­ka tanssilli­nen ryh­mäli­ikun­tatun­ti. Tun­nil­la pääset haas­ta­maan itseäsi eri­lais­ten tanssiryt­mien paris­sa. Tun­ti on monipuo­li­nen ja tehokas tapa liikkua. Tun­nil­la pääset kehit­tämään omaa kun­toasi, koor­di­naa­tio­ta sekä paran­ta­maan kehonhallintaasi.

DanceMix tun­nille osal­listues­sa sin­ul­la ei tarvitse olla aikaisem­paa tanssikokemusta.

Tule rohkeasti kokeile­maan ja anna musi­ikin ryt­min viedä mennessään!