Jooga

Halu­aisitko rauhoit­taa mieltä, löytää uusia voimavaro­ja, paran­taa liikku­vu­ut­ta, tas­apain­oa ja kokon­ais­val­taista henkistä hyv­in­voin­tia rauhal­lises­sa, lem­peässä ympäristössä? 

Joogaa sun­nun­taisin klo 18.00–19.00. Ilmoit­taudu tästä! 

Teemme iki­van­ho­jen per­in­tei­den mukaisia asanoi­ta (jooga-asen­to­ja) itselle ystäväl­lisel­lä otteel­la, ja kaik­ki tun­timme ovat täysin suori­tus­va­pai­ta. Voit keskit­tyä täysin itseesi ja antaa kaiken vain virrata. 

Tun­nit päät­tyvät aina lop­purentoutuk­seen. Lämpimästi tervetuloa.