Jooga

Ilmoit­taudu tästä! 

Joogatun­nit (6.9. alka­en) sun­nun­taisin klo 18.00–19.00. 


Halu­atko rauhoit­taa mieltä, löytää uusia voimavaro­ja, paran­taa liikku­vu­ut­ta, tas­apain­oa ja voimaa rauhal­lises­sa ympäristössä?  

Joogan alkeet ‑tunneil­la tehdään jooga-asanoi­ta  — itselleen lem­peäl­lä otteel­la.

Tun­ti päät­tyy aina lop­purentoutuk­seen.

Ter­ve­tu­loa