Kehonhuolto

Kehon­huolto­tun­nil­la tehdään liikku­vu­ut­ta edis­täviä liikkeitä sekä edis­tetään kehon palau­tu­mista. 

Tun­nil­la käytetään myös foam rollere­i­ta ja käy­dään läpi rul­lauk­sen perustei­ta. 

Tun­ti sovel­tuu kaikille, ter­ve­tu­loa!