Kehonhuolto / liikkuvuus 

Kehoa voidaan huoltaa monel­la tapaa. Täl­lä tun­nil­la tehdään liikku­vu­ut­ta edis­täviä liikkeitä.   

Tois­taisek­si ei sisätilois­sa tehtävää ryh­mäli­ikun­taa.