FamilySport 

Jär­jestämme iloista per­he­li­ikun­taa lauan­taisin klo 14.30–15.30 Pan­sion koul­ul­la. Tavoit­teenamme on liikkua monipuolis­es­ti ja pitää hauskaa yhdessä. Tun­neil­lamme lapset liikku­vat aina tur­val­lis­es­ti aikuisen seurassa : )

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tästä!