FamilySport 

Per­he­li­ikun­taa lauan­taisin klo 14.30–15.30 Pan­sion koululla. 

Näil­lä tun­neil­la lap­si liikkuu aikuisen kanssa tai aikuinen yrit­tää pysyä las­ten perässä! 😉 

Tavoit­teena monipuo­li­nen liikun­ta ja haus­ka yhdessäolo!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tästä!