Open Gym

Onko toim­intakykysi kaik­ki eri osa-alueet huomioitu?

Uskomme että kokon­ais­val­tainen hyv­in­voin­ti ja toim­intakyky koos­t­uu mon­es­ta asi­as­ta.  

Tämä on palvelu, jos­sa autamme näkemään ratkaisu­ja liikun­nan ja ter­veysti­eteen avul­la. Pienikin muu­tos voi joskus tehdä ihmeitä! Teemme mielel­lään yhteistyötä sosi­aali- ja ter­veysalan ammat­ti­lais­ten, val­men­ta­jien ja läheis­ten kanssa. 

Ota yhteyt­tä  p. 050 359 1123  tai sari.tattila@sportbalance.fi.