Toiminnallinen treeni / Kuntopiiri / Circuit training

Toimin­nalli­nen treeni eli kun­topi­iri tiis­taisin ja torstaisin  klo 18.00 ulkona! Lähtö kun­tos­alin aulasta. 

Annamme liike­vari­aa­tioi­ta ja kan­nus­tamme liikku­maan itselle sopi­val­la taval­la ja teholla. 

Ilmoit­tauduthan tun­nille tästä linkistä! 

Ter­ve­tu­loa!