Street workout  / Kuntopiiri

Kun­topi­iri tiis­taisin klo 17.00 

Pan­sion koulun pihal­la / sadesääl­lä ja sään kyl­metessä siir­rymme Pan­sion koulun saliin.

Tämä monipuo­li­nen treeni sisältää alku­ver­ryt­te­lyn jäl­keen 3 x 10 liik­keen kier­rosta. Annamme liike­vari­aa­tioi­ta ja kan­nus­tamme liikku­maan itselle sopi­val­la taval­la ja teholla. 

Ohjaa­jana Sofia Con­verti­no / Sari Tättilä 

Ter­ve­tu­loa!