Lavatanssi

Tun­nil­la har­joitel­laan ren­nol­la otteel­la lavatanssin perusaskelei­ta.

Tun­nille voi osal­lis­tua ilman aikaisem­paa tanssikoke­mus­ta ja tun­ti sovel­tuu kaikille. Voit tul­la yksin tai parin kanssa.

Rohkeasti vaan kokeile­maan eri tanssi­la­jien ryt­mejä!