Toiminnallinen harjoittelu

 

Toiminnallinen harjoittelu eli kuntopiiri on erinomainen tapa kehittää lihaskuntoa, kestävyyttä ja keskivartalon hallintaa. 
Harjoitusvastuksina käytämme omaa kehoa, vapaita painoja sekä pienvälineitä.

Sisäl­lä pidet­tävät tun­nit tois­taisek­si perut­tu.  

Ilmoit­tauduthan tun­neille etukä­teen tästä linkistä. Voit myös jät­tää viestin tai soit­taa numeroon 050 359 1123 kun­tos­alin aukioloaikoina. 

Ter­ve­tu­loa mukaan!