Toiminnallinen harjoittelu

 

Toimin­nalli­nen har­joit­telu eli kun­topi­iri on eri­no­mainen tapa kehit­tää lihaskun­toa, kestävyyt­tä ja keski­var­talon hallintaa. Har­joi­tus­vas­tuksi­na käytämme omaa kehoa, vapai­ta pain­o­ja sekä pienvälineitä.

Tun­nit pide­tään maanan­taisin ja torstaisin 18.00–19.00 Pan­sion koulun pihal­la / Pan­sion kuntosalilla. 

Voit tul­la mukaan ker­ta­mak­sul­la (4 €) tai 10 x ‑kor­tilla (35 €). 
Kor­tit ja ker­ta­mak­sut voit nyky­isin hoitaa myös etukä­teen, joten sin­un ei tarvitse ottaa mak­su­vä­lineitä mukaan. Keski­ty vain naut­ti­maan virk­istävästä kuntoilusta!

Ilmoit­tauduthan tun­neille etukä­teen tästä linkistä. Voit myös jät­tää viestin tai soit­taa numeroon 050 359 1123 kun­tos­alin aukioloaikoina. 

Ter­ve­tu­loa mukaan!