Toiminnallinen harjoittelu

Toimin­nalli­nen har­joit­telu (kun­tos­a­likun­topi­iri) kehit­tää lihaskun­toa, kestävyyt­tä ja  keski­var­talon hallintaa. Har­joi­tus­vas­tuk­se­na käytetään kun­tos­alilait­tei­ta, omaa kehoa, vapai­ta pain­o­ja ja pien­vä­lineitä. Tun­neil­ta saat  ideoita myös oma­toimiseen har­joit­telu­un.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auki­oloaikoina puhe­lim­itse 050 359 1123 tai salil­la ole­vaan lis­taan.