Voimatankotreeni

Voimatankotreeni on koko kehon lihaskun­totreeni. Liikkeis­sä käytetään välineinä tankoa, levy­pain­o­ja ja step-lau­taa. Pain­ot on help­po vai­h­taa ja jokainen voi vali­ta itselleen sopivim­mat pain­ot jokaiseen liik­keeseen. Tun­ti ei sisäl­lä askel­sar­jo­ja, vaan läm­mit­te­lykin tehdään tan­goil­la. Treenis­sä pääset kehit­tämään lihaskestävyyt­täsi omista lähtökohdistasi. 

Voimatankotreeni sun­nun­taisin klo 17.00 kun­tos­alin ryh­mäti­las­sa. Ohjaa­ja Sofia Convertino.

Voimatanko/step + Liikku­vu­us ‑tun­ti per­jan­taisin klo 17.30 kun­tos­alin ryh­mäti­las­sa. Tässä treenis­sä tanko-osuuk­sien välis­sä myös askel­letaan penkille. Tämä tun­ti alkaa ja päät­tyy aina akti­iviseen liikku­vu­u­so­sioon. Ohjaa­ja Sari Tättilä.

Ter­ve­tu­loa mukaan näille monipuolisille tun­neille! Ilmoit­tau­tu­mi­nen tästä linkistä!