Yhteistyökumppanit

sportbalance-turku-favicon
sportbalance-turku-favicon
sportbalance-turku-favicon
sportbalance-turku-favicon

 

Kuntosali

mobiiliavaimella 05–23 
verkkokauppa
 Tervetuloa!
 

Gym

with mobile key 05–23
online store
Welcome!

 

Asiakaspalvelu suljettu   

Customer service closed 

1.7.–2.8.

  

Ryhmäliikunta / Ulkotreenit

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ulkotreenei­hin tästä

verkkokau­pan kautta! 

 

Sport­bal­ance Oy on mukana Suomen Tilaa­javas­tuu Oy:n Luotet­ta­va Kump­pani ohjel­mas­sa. Luotet­ta­va Kump­pani ‑jäsenyys ker­too, että hoidamme asi­at avoimesti ja että lak­isääteiset velvoit­teet ovat ajan tasalla.

Yri­tyk­semme tilaa­javas­tu­u­ra­port­ti on nyt hel­posti saatavil­la kaikille yhteistyökump­paneillemme Luotet­ta­va Kump­pani ‑ohjel­man kautta.