Yhteistyökumppanit

sportbalance-turku-favicon
sportbalance-turku-favicon
sportbalance-turku-favicon
sportbalance-turku-favicon

 

Kuntosali

mobiiliavaimella 05–23 
verkkokauppa
 

Gym

with mobile key 05–23
online store
 
 

Asiakaspalvelu avoinna  

tiistai ja torstai  10–12

maanantai, keskiviikko, perjantai  17–19

 
 Ter­ve­tu­loa!
 
 

Customer service open

 

Tues­day and Thurs­day 10–12

Mon­day, Wednes­day, Fri­day 17–19

 

Welcome!

 

Ryhmäliikunta

Ilmoit­taudu ulkotreeneihin

verkkokau­pan kautta! 

 

Sport­bal­ance Oy on mukana Suomen Tilaa­javas­tuu Oy:n Luotet­ta­va Kump­pani ohjel­mas­sa. Luotet­ta­va Kump­pani ‑jäsenyys ker­too, että hoidamme asi­at avoimesti ja että lak­isääteiset velvoit­teet ovat ajan tasalla.

Yri­tyk­semme tilaa­javas­tu­u­ra­port­ti on nyt hel­posti saatavil­la kaikille yhteistyökump­paneillemme Luotet­ta­va Kump­pani ‑ohjel­man kautta.