Kuntonyrkkeily

Torstaisin  ja sun­nun­taisin kuntonyrkkeilyä! 

Aikaisem­paa lajikoke­mus­ta ei tarvi­ta, eikä kun­to­ta­sol­la ole väliä. 

Kuntonyrkkeily on erit­täin tehokas ja etenkin haus­ka tapa kas­vat­taa omaa kun­toa tur­val­li­sis­sa olo­suhteis­sa. 

Varusteik­si sopi­vat sisäli­ikun­tavarus­teet. Suositeltavaa on han­kkia omat han­skat, mut­ta ainakin aluk­si voit hyvin käyt­tää salin laina­han­sko­ja . 

Ryh­mäli­ikun­tatun­neille voivat osal­lis­tua 12 vuot­ta täyt­täneet, yläikära­jaa ei ole!!

Tun­ti koos­t­uu alkuläm­mit­telystä, pare­it­tain tehtävistä tekni­ikkao­sioista ja itsenäis­es­ti tehtävästä nyrkkeilykun­topi­iristä. 

Oli tavoit­teenasi kas­vat­taa kun­toa, pudot­taa pain­oa, oppia lyömään oikein tai saa­da niska-har­ti­aseudun jumit auki,  niin lämpimästi ter­ve­tu­loa mukaan!