Kuntonyrkkeily

Val­lit­se­van koronati­lanteen vuok­si emme tois­taisek­si jär­jestä kuntonyrkkeilyä, mut­ta ei tämäkään har­mi­tus ikuis­es­ti kestä! 

Kuntonyrkkeily on tehokas ja haus­ka tapa kuntoilla. 

Alku­un voit laina­ta han­skat salil­ta, mut­ta suosit­telemme omien han­sko­jen hankkimista. 

Tun­ti koos­t­uu alkuläm­mit­telystä, pare­it­tain tehtävistä har­joit­teista ja nyrkkeilykuntopiiristä. 

Jos halu­at saa­da hien pin­taan nyrkkeilemäl­lä, ter­ve­tu­loa mukaan!