Kuntonyrkkeily

Seu­raamme koronati­lan­net­ta. Tois­taisek­si ei kuntonyrkkeilyä.  


Kuntonyrkkeily on tehokas ja haus­ka tapa kas­vat­taa omaa kun­toa. 

Suositeltavaa on han­kkia omat han­skat, mut­ta aluk­si voit hyvin käyt­tää salin laina­han­sko­ja. 

Tun­ti koos­t­uu alkuläm­mit­telystä, pare­it­tain tehtävistä har­joit­teista ja nyrkkeilykun­topi­iristä. 

Jos halu­at saa­da hien pin­taan nyrkkeilemäl­lä, ter­ve­tu­loa!