KuntoVoiTas 

Tun­nil­la tehdään rauhal­liseen tahti­in lihaskun­toa, voimaa, tas­apain­oa, liikku­vu­ut­ta ja ket­teryyt­tä kehit­täviä liikkeitä. 

Tämä tuote on suun­nat­tu senior­eille, mut­ta sopii eri­no­mais­es­ti liikun­ta­har­ras­tus­ta aloit­tavalle sekä kovallekin meni­jälle esim. kuntout­ta­vana harjoitteluna.

Ter­ve­tu­loa!