Kuntosali

Tervetuloa kuntoilemaan!

Jos et ole ennen käynyt kun­tos­alil­la tai halu­at päivit­tää har­joit­telu­un liit­tyviä tieto­ja ja taito­ja, suosit­telemme kun­tos­alin start­tikurssia. Paikan kurssil­ta voit vara­ta verkkokau­pas­ta, sähkö­pos­titse, puhe­lim­itse salin auki­oloaikoina tai paikan päällä. 

Tar­jol­la on myös yksilöl­listä laite- ja liikun­nanoh­jaus­ta, joten voit halutes­sasi saa­da henkilöko­htaista opas­tus­ta lait­tei­den käyt­töön ja liikun­nan aloit­tamiseen omas­sa tahdissa. 

Salille kan­nat­taa pukeu­tua liikun­taan sovel­tuvaan asu­un. Har­joitel­lessa tulisi olla sisä­jalki­neet ja mukaan on hyvä ottaa myös vesipullo.

Salil­la voit aina kysyä henkilökunnal­ta neuvoa. 

Olemme tääl­lä Sin­ua varten!