Yksilöllistä liikuntaneuvontaa  

Oletko etsimässä sopi­vaa liikun­ta­muo­toa ja liikun­nan iloa? Suun­nit­teletko elämän­ta­pa­muu­tos­ta kohti parem­paa hyvinvointia? 

Tar­jol­la olisi ohjaus­ta ja val­men­nus­ta liikun­taan sekä muis­sa hyv­in­voin­ti­in liit­tyvis­sä asiois­sa. Lähdemme liik­keelle ihan arjen asioista. Mikä on sin­ulle merkityksellistä? 

Ota yhteyt­tä, niin mietitään ja suun­nitel­laan yhdessä miten voimme naut­tia matkas­ta ja päästä tavoitteisiisi!

Lisää tietoa saat soit­ta­mal­la numeroon 050 359 1123 tai lähet­tämäl­lä viestin osoit­teeseen info@sportbalance.fi. 

Olemme tääl­lä sin­ua varten!

Sofia 

PT, liikun­ta­neu­vo­ja


Lukas


Sari

Yrit­täjä

Liikun­nan ja ter­veystiedon opettaja

LitM, Liikun­nanoh­jaa­ja