Yksilöllistä liikunta- ja hyvinvointiohjausta 

Halu­aisitko yksilöl­listä ohjaus­ta hyv­in­voin­tisi tuek­si? Kaipaatko ohjaus­ta ja vinkke­jä kun­tos­al­i­har­joit­telu­un? Tai tukea rav­it­se­muk­seen liit­tyvis­sä kysymyksissä? 

Kiin­nos­taisiko sin­ua ehkä treen­it pien­ryh­mässä tai vaik­ka kokon­aisen joukkueen voimin?

Vai halu­aisitko itse tuot­taa jotakin hyv­in­voin­tipalvelua joukolle innokkai­ta osallistujia? 

Ota rohkeasti yhteyt­tä, niin mietitään ja suun­nitel­laan yhdessä miten pääsemme tavoitteisiisi.

Lisää tietoa saat soit­ta­mal­la numeroon 050 359 1123 tai lähet­tämäl­lä viestin osoit­teeseen sari.tattila@sportbalance.fi. 

Men­nään yhdessä eteenpäin!