Jooga / liikkuvuustreenit

Halu­aisitko rauhoit­taa mieltä, löytää uusia voimavaro­ja, paran­taa liikku­vu­ut­ta, tas­apain­oa ja kokon­ais­val­taista hyv­in­voin­tia rauhal­lises­sa, lem­peässä ympäristössä? 

(Joogaa sun­nun­taisin klo 18.00–19.00.)

Tun­neil­la tehdään rauhal­lis­es­ti kehoa avaavia ja vahvis­tavia liikkeitä (asanoi­ta).

Tun­nit päät­tyvät aina loppurentoutukseen.

Koronara­joi­tusten aikana emme jär­jestä ryh­mäli­ikun­taa sisällä. 

Suosit­telemme kaikille nyt ulko­tun­tia — liikku­vu­us- ja kehon­huoltotreeni. Siinä on paljon joogatun­nil­ta tut­tu­ja liikkeitä!

 

Ilmoit­taudu tästä!

 

Lämpimästi ter­ve­tu­loa!