Jooga / Mobility Circuit 


Halu­aisitko rauhoit­taa mieltä, löytää uusia voimavaro­ja, paran­taa liikku­vu­ut­ta, tas­apain­oa ja kokon­ais­val­taista hyv­in­voin­tia rauhal­lises­sa, lem­peässä ympäristössä? 

Joogatun­nit kesä­tauol­la — jär­jestämme yksi­ty­is­tun­te­ja, ole yhteydesssä!

 

Mobil­i­ty Cir­cuit Recovery

Tämä treen­imuo­to kehit­tää liikku­vu­ut­ta, tas­apain­oa ja liike­hallintaa. Tun­nil­la perus­ta­soisia harjoituksia. 

Tun­ti kesä­tauol­la — jär­jestämme yksi­ty­is­tun­te­ja, ole yhteydessä!


Mobil­i­ty Cir­cuit — tilaustunti

Tämä har­joit­telu­muo­to perus­tuu liike­pro­gres­sioi­hin jos­sa liikku­vu­ushar­joit­telu­un yhdis­tyy myös aer­obi­nen kestävyysharjoittelu. 


Yksi­ty­is­tun­nit  — ole rohkeasti yhteydessä! 

Voimme ohja­ta ryh­miä tilois­samme, mut­ta  olemme valmi­it myös liikku­maan Turun alueella. 

Kaik­ki tun­timme sopi­vat  työy­hteisölle, kaveri­porukalle, treeniryh­mälle tai vaik­ka koko urheiluseu­ralle har­joit­telun tueksi!