Jooga / Mobility Circuit 

Halu­aisitko rauhoit­taa mieltä, paran­taa liikku­vu­ut­ta, tas­apain­oa, kehon­hallintaa ja kokon­ais­val­taista hyv­in­voin­tia rauhal­lises­sa, lem­peässä ympäristössä? 

Jooga  sun­nun­taisin klo 18 

1. kurssi 14.1.- 3.3.2024


Näil­lä tun­neil­la saat rauhas­sa tutus­tua help­poon joogaharjoitteluun. 

Ilmoit­taudu ja varaa paikkasi syksyn joogatun­neille tästä linkistä!

Ohjaa­jana Sari

 

 

Mobil­i­ty Cir­cuit Recovery 

Keskivi­ikkoisin klo 19.30 

1. kurssi 10.1. —  28.2.2024


Ohjaa­jana Sofia

Nämä tun­nit sisältävät suht help­po­ja liike­sar­jo­ja jot­ka aut­ta­vat rauhoit­ta­maan her­mostol­lista ylikuor­mi­tus­ta ja vähen­tämään stressiä. 

Har­joit­tei­den sään­nöl­lisen tekem­i­nen lisää liikku­vu­ut­ta ja kehon­hallintaa. Ennen kaikkea ne aut­ta­vat rauhoit­ta­maan her­mostol­lista ylikuor­mi­tus­ta — sik­si sen nimi on Recov­ery, joka tarkoit­taa suomek­si palau­tu­mista ja elpymistä rasituksesta.

Ilmoit­taudu ja varaa paikkasi kevään Mobil­i­ty Cir­cuit Recov­eryyn tästä linkistä!

Lähde ja lisäti­etoa: Mäki­nen, J (2021) 

Jär­jestämme myös yksi­ty­is­tun­te­ja, ole yhteydessä!

 

Mobil­i­ty Cir­cuit — tilaustunti

Tämä har­joit­telu­muo­to perus­tuu liike­pro­gres­sioi­hin jos­sa liikku­vu­ushar­joit­telu­un yhdis­tyy myös aer­obi­nen kestävyysharjoittelu. 

Yksi­ty­is­tun­nit  — ole rohkeasti yhteydessä! 

Voimme ohja­ta ryh­miä tilois­samme, mut­ta  olemme valmi­it myös liikku­maan Turun alueella. 

Kaik­ki tun­timme sopi­vat  työy­hteisölle, kaveri­porukalle, treeniryh­mälle tai vaik­ka koko urheiluseu­ralle har­joit­telun tueksi.