Yhteystiedot
+358 50 359 1123 

Puhe­lin­nu­mero aukioloaikoina

info@sportbalance.fi

(varauk­sia, toim­intaa ja hin­to­ja koske­vat asiat)

Sari Tättilä
Toimitusjohtaja

+358 50 4143335
sari.tattila@sportbalance.fi

Hyvä asi­akas tai yhteistyökump­pani, jätä yhtey­de­not­topy­yn­tö. Otamme yhteyttä!