Yhteystiedot

+358 50 359 1123 

Puhe­lin­nu­mero aukioloaikoina

info@sportbalance.fi

(varauk­sia, toim­intaa ja hin­to­ja koske­vat asiat) 

Pyy­dämme, että päiv­itätte yri­tyk­semme uudet lasku­tustiedot jär­jestelmäänne. Tässä lasku­tuk­seen vaa­dit­ta­vat tiedot:

Verkko­lasku­osoite: 003732695679

Oper­aat­tori: Apix Mes­sag­ing Oy

Oper­aat­toritun­nus: 003723327487

Mikäli käytätte alla ole­via oper­aat­tor­e­i­ta verkko­laskun lähet­tämiseen, tei­dän tulee käyt­tää seu­raavaa verkko­lasku­osoitet­ta:
Verkko­lasku­osoite: 003723327487
Oper­aat­toritun­nus: DABAFIHH

Han­dels­banken ja Paikalliso­su­us­pankit


Sari Tättilä
Toimitusjohtaja

+358 50 4143335
sari.tattila@sportbalance.fi
Hyvä asi­akas tai yhteistyökump­pani, jätä yhtey­de­not­topy­yn­tö. Otamme yhteyttä!