Kuntosalin starttikurssi

Kun­tos­alin start­tikurssil­la saat eri­no­maisen alun saliharjoittelulle! 

Kurssin aikana pien­ryh­mä (4–6 hlö) kokoon­tuu ker­ran viikos­sa 90 min kestävälle ohjausker­ralle. Ohjausker­to­ja on yhteen­sä neljä. Kahdel­la ensim­mäisel­lä ker­ral­la tutus­tumme yhdessä lait­tei­den käyt­töön. Kol­man­nelle ker­ralle jokaiselle laa­di­taan har­joi­tu­so­hjel­ma ja neljän­nel­lä ker­ral­la varmis­tel­laan että jokainen voi tur­val­lis­es­ti jatkaa har­joit­telua. Kurssin aikana saa muitakin vinkke­jä liikku­miseen ja harjoitteluun.

Start­tikurssi­in sisäl­tyy 1 kuukau­den mobi­il­i­avain (arvo 34,-). 

Seu­raa­va kurssi tammikuussa:

Tiis­taisin klo 19.00–20.30 (5.3.–26.3.2024)

Lisäti­etoa kurssista ja ilmoit­tau­tu­miset 1.3. klo 22 men­nessä sähkö­pos­til­la: info@sportbalance.fi, puhe­lim­itse 050 359 1123 tai paikan pääl­lä salilla. 

Tervetuloa!