Kuntosalin starttikurssi 

Kun­tos­alin start­tikurssil­la saat eri­no­maisen alun saliharjoittelulle! 

Kurssin aikana kokoon­numme ker­ran viikos­sa 90 min kestävälle ohjausker­ralle. Ohjausker­to­ja on yhteen­sä neljä. Kahdel­la ensim­mäisel­lä ker­ral­la kurssi­laiset saa­vat apua ja vinkke­jä oma­toimiseen har­joit­telu­un, kun tutus­tumme yhdessä lait­tei­den käyt­töön. Kol­man­nelle ker­ralle jokaiselle laa­di­taan har­joi­tu­so­hjel­ma ja neljän­nel­lä ker­ral­la varmis­tel­laan että jokainen voi tur­val­lis­es­ti jatkaa harjoittelua. 

Seu­raa­va kurssi jär­jestetään syysku­us­sa 2022. 

Lisäti­etoa kurssista ja ilmoit­tau­tu­miset sähkö­pos­til­la: info@sportbalance.fi, puhe­lim­itse 050 359 1123 tai paikan pääl­lä salilla.

Ter­ve­tu­lo!