TiistaiSport

Ilmoit­taudu tästä!

Tiis­taisin klo 18.00–19.00 kokeil­laan eri liikun­ta­muo­to­ja ren­nol­la otteel­la!

Tämä tun­ti on kaikille, jot­ka etsivät mukavaa liikku­misen tapaa tai muuten vaan tykkää tehdä ja kokeil­la kaiken­laista!